"Prvi put voditelj"

Uloga voditelja, koju si puno ljudi priželjkuje, može postati veliki teret u trenutku kad se ta želja ostvari. Naša znanja i vještine koje su nas činile uspješnim stručnjakom nažalost nisu više dovoljne za ostvarivanje rezultata kad vodimo tim. Potrebno je osvijestiti i usvojiti nove odgovornosti, potrebno je i eliminirati neke navike koje su nas prije činile uspješnima. Ako se ovime ne pozabave kad prvi put preuzmu voditeljsku ulogu, velika je vjerojatnost da im ta uloga neće činiti zadovoljstvo i da neće biti pretjerano uspješni.
Polaznici ovog treninga uče koje se ključne promjene u načinu razmišljanja i rada moraju dogoditi da bi bili uspješan i zadovoljan voditelj – kako ne ostvarivati rezultate sami, nego ih ostvarivati kroz svoj tim! Ujedno uče i osnovne vještine upravljanja vremenom, delegiranja, razumijevanje faza razvoja timova i što je potrebno u svakoj fazi da bi tim što prije došao u stadij ostvarivanja rezultata.

Upravljanje učinkom i razvojem zaposlenika

Primarni zadatak svakog voditelja je osigurati da se kroz rad njegovog/njezinog tima ostvare ciljevi organizacije. Zato je potrebno naučiti kako definirati ciljeve za pojedince koji podržavaju ostvarenje ciljeva tima i organizacije. Važno je i znati kako ćemo najbolje te ciljeve pratiti. Za ostvarenje ciljeva potrebne su određene kompetencije – ne samo stručne, već i one „soft“ poput komunikacije, timskog rada, prihvaćanja promjena itd..
Ovdje učimo kako identificirati razvojne potrebe zaposlenika, koje su moguće razvojne metode te kako osigurati razvoj potrebnih kompetencija. Danas sve više možemo čuti kako se organizacije bore da zadrže „talente“ – u ovom modulu posebno razgovaramo o tome što je važno našim najučinkovitijim i najtalentiranijim zaposlenicima i kako pristupiti njihovom razvoju.

Motivacija i angažiranost

Kako motivirati i angažirati ljude za ostvarivanje ciljeva? Što je to što motivira mene osobno? A što motivira moje ljude? Kroz ovaj trening polaznici uče kako prepoznati motive različitih osoba i usvojite alate za motiviranje tima kako bi zajedničkim angažmanom i s entuzijazmom ostvarivali ciljeve organizacije.
Posebno se ovdje obrađuje angažiranost– emocionalna predanost zaposlenika organizaciji i njenim ciljevima. Organizacije s visoko angažiranim zaposlenicima ostvaruju bolje rezultate, i to se pokazuje kroz velik broj istraživanja u svijetu. Kroz interaktivnu radionicu identificiramo ključne elemente koji dovode do (ne)angažiranosti i kako sve možemo djelovati na njih u našem okruženju i okolnostima.

Stilovi rukovođenja

Najuspješniji timovi se sastoje od vrlo različitih pojedinaca, a to znači da ne možemo sve voditi na isti način. Uz upoznavanje s različitim stilovima rukovođenja, ovdje se bavimo i situacijskim vodstvom kao pristupom koji je lako razumljiv i koji je dobar model za razumijevanje potrebe prilagode stilova.

Feedback (Povratne informacije) i Coaching

Davanje i primanje povratnih informacija (feedback) vjerojatno je među prvim vještinama koju svaki voditelj treba savladati. Kako pohvaliti druge? Kako uputiti korektivan feedback, a da se pritom ni mi ni druga strana ne osjećamo loše? Isprva se može činiti da je teško dati feedback, posebno onaj negativan, ali kao i brojne druge vještine - treba naučiti principe i treba vježbati. Osim davanja povratnih informacija, za svakog voditelja je vrlo važno da pronađe način kako da dobije povratne informacije od svojih zaposlenika, jer tako može značajno unaprijediti svoj način vođenja tima tako da brže i lakše ostvaruje rezultate. Zato ovdje učimo i o prirodnim reakcijama na povratne informacije – osvještavamo ih kod sebe i kod drugih.
Coaching je danas sve više korišten pristup u vođenju. Ključna karakteristika coachinga je da voditelj ne daje rješenja, već strukturiranim pristupom i postavljanjem pitanja pomaže zaposleniku da sam pronađe najbolje rješenje nekog problema. Prednost takvog pristupa je da je zaposlenik „vlasnik“ rješenja i najčešće je to velik izvor motivacije za implementaciju. Ovaj trening uči polaznike jednostavnim modelima coachinga, ključnim vještinama koje su potrebne u coachingu, kao i razlikovanju situacija kada je coaching prikladan, a kada ne.

Upravljanje promjenama

„Stalna samo mijena jest“ – pokazuje se točnim svakoga dana. Onaj tko se ne razvija i ne mijenja, teško će biti uspješan u poslu i životu. Ipak, čak i kada promjene želimo, još uvijek su nam teške, jer često zahtijevaju velike prilagodbe – zahtijevaju od nas da izađemo iz naše „zone ugode“. Upravo je to zona koju trebamo napustiti jer se izvan nje događa učenje i inovacije.
Za svakog od nas, a posebno za voditelje, važno je upoznati se s tipičnim stavovima ljudi prema promjenama, kao i sa tipičnim reakcijama u pojedinim fazama procesa promjene. Tek kada prepoznamo stavove i reakcije, možemo na njih i adekvatno odgovoriti.

Međugeneracijske razlike

Cilj ovog treninga je steći bolji uvid u generacijske razlike i njihov utjecaj u radnom okruženju. Danas kada na radnom mjestu imamo 3 različite generacije, tzv. Baby boomers, Generaciju X i Generaciju Y (Millenials) važno je bolje razumjeti njihove razlike – u očekivanjima i motivaciji, u navikama i otkud dolaze – a sve to kako bismo od svake generacije dobili ono što mogu pružiti i omogućili im da daju svoj doprinos. Ovaj trening se bavi i točkama koje dovode do međugeneracijskih sukoba na radnom mjestu – da bi lakše rješavali frustracije, trebamo ih razumjeti.

Izgradnja utjecaja i kredibiliteta

Slično već opisanom treningu, i ovdje se uči kako utjecati na druge neovisno o formalnom autoritetu. Poseban se naglasak stavlja na izgradnju povjerenja – u vlastitom timu i u organizaciji.
Ovdje je naveden velik dio tema koje se pokrivaju, ali opis programa nije iscrpan. Sve dodatne informacije, moguće je prokomentirati na sastanku kako bi se utvrdili prioriteti organizacije i ključne razvojne potrebe.

Ja kao leader

Tko sam ja kao leader? Što me motivira da vodim druge? Koje su moje osobne vrijednosti i kako se odražavaju na moj stil rukovođenja? Kako se povezujem s vrijednostima organizacije? Odgovori na ova pitanja olakšavaju pojedincima da se identificiraju sa svojom liderskom ulogom i da utvrde kakav trag žele ostaviti. To značajno djeluje na samomotivaciju, koja je ključ uspješnog liderstva.