Komunikacijske vještine

Dobra komunikacija ključan je preduvjet za uspostavljanje i kvalitetu odnosa u privatnom i poslovnom životu. Svatko od nas različito percipira svijet oko sebe, a informacije koje primamo iz svoje okoline podložne su utjecaju filtara koji generaliziraju, iskrivljavaju ili brišu te informacije.
Trening komunikacijskih vještina usmjeren je na osnovna načela komunikacije, na različite aspekte komunikacije, od neverbalne komunikacije, aktivnog slušanja, asertivnosti, postavljanja učinkovitih pitanja i kako to sve upotrijebiti za unapređenje odnosa u različitim situacijama.
Cilj treninga je osvijestiti osnovna načela i prepreke u uspješnoj komunikaciji i vježbati komunikacijske vještine kako bi bolje razumjeli druge i osigurali da oni bolje razumiju vas.

Asertivnost

Zastupam sebe – poštujem tebe
Asertivnost je sposobnost ili vještina osobe da se zauzme za sebe i da učinkovito ispunjava vlastite potrebe. Drugim riječima, asertivnost podrazumijeva preuzimanje kontrole nad svojim životom. Očituje se u odlučnoj borbi za postizanje cilja i zalaganju za vlastita prava bez ugrožavanja drugih osoba. Ona čini fini balans između pasivnosti i agresivnosti.
Cilj treninga je naučiti kako se nositi s agresivnim ili pasivnim ponašanjem drugih ljudi, naučiti kada i kako reći NE - kako ostvarivati svoje ciljeve istovremeno uspostavljajući kvalitetne i dugoročne odnose.

Upravljanje vremenom

Vrijeme je dragocjen i ograničen resurs. Sve češće čujemo ljude oko nas (a budimo iskreni, i sebe) kako govore „nemam vremena“, „u gužvi sam“ i slično. I zaista, danas se nekako očekuje da sve više obaveza „utrpamo“ u što manje vremena, a to često rezultira stresom i obrnutim rezultatom – gubitkom učinkovitosti. I često se čini da ne možemo puno učiniti da to promijenimo. Ipak, ponekad kaos u kojem smo se našli nije samo rezultat vanjskih objektivnih okolnosti, nego i činjenice da ne znamo kako učinkovito upravljati svojim vremenom.
U ovom treningu učimo kako postavljati ciljeve i planirati svoje vrijeme, kako definirati prioritete i uspostaviti balans u životu. Vježbamo alate koji nam pomažu nositi se s kradljivcima vremena i postupno povećavati svoju učinkovitost.

Izgradnja osobnog utjecaja i kredibiliteta

Ovaj program ima za cilj naučiti polaznike kako utjecati na druge u situacijama kada nemamo formalnih autoriteta i moći. Da bi to ostvarili, važno je naučiti koje su naše vlastite prepreke osobnom utjecaju i kako ih eliminirati ili umanjiti njihov učinak. Utjecaj i kredibilitet posebno su važni za rukovoditelje, ali u organizacijama danas, jako puno posla se odvija na razini timova i kolega, i često se od nas očekuje da djelujemo na svoje kolege i ostvarujemo rezultate kroz vlastiti utjecaj. Ovo je osobito relevantno na projektima i timskim zadacima.
U ovom treningu polaznici osvještavaju barijere vlastitom utjecaju i vježbaju model utjecaja bez autoriteta. Uče kako izgraditi kredibilitet koji olakšava ostvarenje utjecaja, a onda i željenih rezultata.

Mentorstvo

Mentorstvo je prisutno u raznim sferama života i poslovanja, možemo reći oduvijek, i vrlo je cijenjena metoda razvoja. Daje pristup vještinama, znanju, iskustvu ali i spoznajama i uvidima drugih na način na koji druge metode ne mogu. U poslovnom okruženju mentorstvo ima višestruku primjenu: od uvođenja novih zaposlenika u posao, podrške zaposlenicima kad tek promjene radno mjesto i ulogu u organizaciji, preko situacijskog mentorstva ciljanog za točno određene situacije i potrebe, i sve više korištenog mentorstva za razvoj talenata i pripremu nasljednika u organizacijama.
Ovaj trening će polaznicima omogućiti strukturiran uvid u mentorski proces. Uz osvještavanje uloge mentora, kao i osvještavanje brojnih izazova u mentorstvu voditelji će dobiti uvid i imati priliku uvježbati korištenje različitih alata i vještina potrebnih za uspješan mentorski odnos.